Towar, towary, towaroznawstwo

77y702wz47ma917td

Towaroznawstwo to przede wszystkim dziedzina nauki zajmująca się badaniem towarów, czynników wpływających na ich wartość i cenę, i wszelkimi zagadnieniami tego typu. Pozwala poznać towar w każdym jego aspekcie. Istnieje również taki kierunek studiów, który choć nie jest popularny zarówno w kraju, jak i za granicą, to kształci absolwentów posiadających szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, logistyki, chemii i innych. Continue reading

„Towaroznawstwo, studia z przyszłością?”

Mortarboard on various books with clockOferta studiów potocznie nazywanych ścisłymi jest naprawdę rozbudowana. Dostępne są różnorodne kierunki, często o nazwach, które zamiast tłumaczyć o co chodzi, tylko bardziej utrudniają zrozumienie. Towaroznawstwo, choć nazwę ma stosunkowo łatwą do zrozumienia i wyjaśnienia, to zalicza się do grupy ścisłej. Osoby decydujące się na studiowanie właśnie tego, mogą przede wszystkim spodziewać się możliwości zdobycia szerokiej wiedzy ekonomicznej. Towaroznawstwo nie ogranicza się jednak tylko do ekonomii, jest tu również dużo informacji laboratoryjnych, chemicznych, przyrodniczych i technicznych. Continue reading

„Towaroznawstwo – co to takiego?”

06

Odpowiedź na pytanie, czym jest towaroznawstwo nasuwa się jedna, to nauka o poznaniu towarów. W rzeczywistości definicja jest nieco bardziej rozbudowana, ale skupia się mniej więcej na tym samym. Słownik języka polskiego definiuje towaroznawstwo jako naukę zajmującą się badaniem użytkowych właściwości towarów. Pozostaje wytłumaczenie tego tak na chłopski rozum.

Towaroznawstwo jest jednocześnie jedną z czterech, obok ekonomii, nauk o zarządzaniu i finansów, dyscyplin wchodzących w zakres nauk ekonomicznych. Co ciekawe, ostatnimi czasy zaostrza się spór o przynależność tej dyscypliny naukowej, walczą o nie oprócz ekonomicznych, również nauki rolnicze. Continue reading